Categorie Voor de klas

Rekenles

Een van mijn taken vorig schooljaar was het geven van rekenlessen aan leerlingen die volgens hun cito toets uit vallen op dat onderdeel. Vorig schooljaar zijn we in de flexlessen uit het NPO geld gestart met het aanbieden van rekenen.…

Lees meerRekenles